Onze mensen 8 Artikelen

We hebben niet alle antwoorden, maar we zoeken altijd naar de beste

KLM STORY

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

KLM is een van de grotere spelers in de luchtvaart. Een positie om trots op te zijn. Tegelijkertijd een positie die een belangrijke maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dat we die verantwoordelijkheid serieus nemen, blijkt uit het feit dat we al jaren in onze sector samen met Air France, met trots de Dow Jones Sustainability Index aanvoeren.

We zijn ons er sterk van bewust dat onze bedrijfsvoering impact heeft op milieu en samenleving. Uiteraard willen we de milieueffecten zoveel mogelijk beperken, maar onze ambitie ligt hoger dan dat. KLM zoekt niet alleen naar de beste oplossingen om dat doel te verwezenlijken, maar wil ook pro-actief een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Daarbij is de input van iedereen met goede ideeën welkom. 

We doen het samen

Om de beste antwoorden te vinden op milieu vraagstukken, werken we samen met organisaties als het Wereld Natuur Fonds en kiezen we bewust voor producten met een keurmerk. Zoals het UTZ keurmerk voor duurzame koffie van de MSC organisatie (duurzame vis) en Fair Trade producten. Daarnaast werken we samen met wetenschappers van onder andere de Technische Universiteit Delft (TU) en de Wageningen University.   

Elke dag levert nieuwe inzichten en nieuwe technieken op, die ons in staat stellen nóg meer te doen, of de dingen nóg beter te doen. Elke dag worden er betere antwoorden gevonden. Ons beleid op het vlak van milieu en samenleving is dan ook constant in beweging.

Praat mee

Antwoorden voor vraagstukken waarvoor KLM staat, worden niet altijd in de meest voor de hand liggende hoek gevonden. Iedereen kan een idee hebben dat ons verder kan brengen. Overheid, consument en bedrijfsleven: alleen als we samenwerken, vinden we de beste oplossingen. We nodigen u daarom dan ook iedereen ideeën, initiatieven, voorkeuren, zorgen en bezwaren in relatie tot de luchtvaart met ons te delen, kunt u aan elk artikel op deze site uw eigen gedachten of suggesties toevoegen.

Wat doen we?

Samen met onze partners zoals het WNF, werken we aan duurzame oplossingen om CO2 te reduceren. Dat doen we onder andere door brandstof besparings programma's voor medewerkers maar ook de CO2-compensatieprogramma’s voor passagiers en medewerkers.(CO2Zero) We zetten ook grote stappen bij de ontwikkeling en toepassing van duurzame biobrandstof. Bijvoorbeeld door onze participatie in SkyNRG, die in een duurzame productieketen voor biobrandstof moet voorzien.

Naast projecten voor het behoud van natuur en milieu, steunen we sociaal maatschappelijke projecten zoals het Doctor2Doctor programma. Zo verlenen we in samenwerking met het VU Medisch Centrum een structurele bijdrage aan de medische zorg in Kenia.

Dichter bij huis blijven we in overleg met de omwonenden van Schiphol, want ook voor hen willen we alles doen wat haalbaar is om bijvoorbeeld geluidshinder zoveel mogelijk te beperken. 

Meer idee├źn?
Add your voice to the conversation

Boven