Schiphol 12 Artikelen

Andere interessante informatie

Schiphol en omgeving

KLM STORY

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

De groei van de luchtvaart en die van KLM in het bijzonder, is een positieve ontwikkeling vanuit economisch perspectief. Groei vraagt om uitbreiding van onze nationale luchthaven en levert voor de omgeving Schiphol naast economische bedrijvigheid en veel banen, voor omwonenden soms ook geluidshinderhinder op. Daar willen we onze ogen niet voor sluiten.

 

KLM doet er veel aan om geluidshinder van de luchtvaart zoveel mogelijk te beperken. Het ontwikkelen en inzetten van stillere vliegtuigen, optimaliseren van vertrek- en aanvliegroutes, maar ook het leveren van een grote financiële bijdrage aan geluidsisolatieprojecten voor omwonenden zijn enkele voorbeelden.

Wat we samen doen

KLM is actief deelnemer aan de Alderstafel, waaraan overleg wordt gevoerd met vertegenwoordigers van het Rijk, regionale bestuurders en bewoners over duurzame ontwikkeling van Schiphol voor de middellange termijn (2020).

Daarnaast werken KLM-ers in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) actief samen met vertegenwoordigers van omwonenden aan maatregelen die de geluidshinder kunnen verminderen. KLM participeert bovendien in het Knowledge and Development Centre (KDC), een initiatief dat als doelstelling heeft om waardevolle en innovatieve oplossingen te vinden ten behoeve van de duurzame ontwikkeling van de Mainport Schiphol. En we initiëren tot op de dag van vandaag bezoeken van de omliggende gemeentes waarin we bestuurders laten kennismaken met onze organisaties, onze rol in de regio en onze inspanningen om geluidhinder terug te dringen.

Een goede buur

KLM zou KLM niet zijn als we onze bijdrage aan Schiphol en omgeving beperken tot de focus op het voorkomen en compenseren van (geluid)hinder. We vinden het ook belangrijk ons als een goede buur bij te dragen. Daarom vinden we het belangrijk om maatschappelijk en sociaal betrokken te zijn bij onze omgeving

Meer idee├źn?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven