Milieu 92 Artikelen

Elektrisch als beste getest

KLM STORY

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

KLM neemt een leidende positie in waar het gaat om duurzame initiatieven binnen de luchtvaartsector. Wij weten dat 99% van de door KLM veroorzaakte CO2-uitstoot door onze vliegtuigen wordt veroorzaakt. Niet voor niets investeren we aanzienlijke bedragen in onderzoek en maatregelen om de CO2-uitstoot van het luchtverkeer terug te brengen. Dat betekent echter niet, dat we geen aandacht hebben voor die andere ene procent, onder meer veroorzaakt door het grondvervoer.

Elektrisch aangedreven grondvervoer

In samenwerking met Schiphol is een proeftuin gerealiseerd waarin KLM’s Ground Service Equipment met elektrisch aangedreven voertuigen opereert. We kiezen bewust voor elektrisch grondvervoer omdat echt duurzame biomassa schaars is en bovendien hard nodig voor de ontwikkeling van duurzame biobrandstoffen. Daarmee willen we in de eerste plaats het vliegverkeer duurzamer maken omdat daar met de huidige stand van de wetenschap helaas geen alternatieven voorhanden zijn.

Elektrisch waar het kan!

Vanuit de wetenschap dat we biobrandstof beter voor lucht- dan voor grondvervoer kunnen gebruiken, moedigen we ook andere sectoren aan om (zakelijk) transport, waar mogelijk elektrisch aangedreven te laten plaatsvinden. De sponsoring van de Professional Passionates Electric Rally genereert aandacht voor dit onderwerp. Hoe meer het bedrijfsleven doordrongen is van het belang ervan, hoe beter.

Meer idee├źn?
Add your voice to the conversation

31 Okt, 2012

tgdaily.com

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven