Maatschappij 36 Artikelen

Help mee handel in beschermde diersoorten te voorkomen

Gepubliceerd

21 Aug, 2018

De meeste reizigers weten dat de handel in beschermde diersoorten illegaal is. Maar wat kunnen we doen om hier daadwerkelijk een einde aan te maken? Wij stelden deze vraag aan Christiaan van der Hoeven, Specialist Wildlife Crime voor het Wereld Natuur Fonds (WNF).

Wat houdt uw werk als Specialist Wildlife Crime precies in?

Als Specialist Wildlife Crime ben ik de spil tussen lokale natuurorganisaties aan de ene kant en het WNF, onze partners en donateurs aan de andere kant. Ik adviseer waarin geïnvesteerd moet worden en welke projecten waarschijnlijk het grootste effect zullen hebben. Ik ben van huis uit bioloog en heb veel ervaring op het gebied van stroperij en de illegale handel in wilde dieren. Ik heb veel onderzoek gedaan in nationale parken in Afrika dus ik ben bekend met de betrokken partijen op het gebied van de bescherming van wilde dieren. Ik weet ook hoe complex deze kwestie is en hoeveel tegenstrijdige belangen er spelen. Ik richt me nu voornamelijk op het beschermen van wilde dieren in het zuiden van Afrika en de reuzenpanda in China.

Hoe bescherm je wilde dieren?

De eerste stap ligt voor de hand: we proberen de dieren in hun natuurlijke leefomgeving te beschermen door lokale parkwachters en de nationale parken op verschillende manieren te helpen, onder meer met onderzoek en financiële steun. Daarnaast proberen we het stropen en de lokale handel tegen te gaan. Dit is echter een zeer gevoelige en ingewikkelde kwestie. De bewoners van de gebieden waarin wij werken, zijn zich vaak niet bewust van het belang van het beschermen van de wilde dieren. Wat ook een grote rol speelt, is dat de verkoop van deze producten voor hen een belangrijke bron van inkomsten vormt. Daarom zorgen wij ervoor dat de lokale bevolking een alternatief heeft, ze kunnen bijvoorbeeld in de nationale parken gaan werken. Ook maken we hen bewust van het probleem. Je moet de lokale gemeenschap bij de oplossing betrekken en ze er baat bij laten hebben, anders hebben ze geen reden om te veranderen.

Wat doen jullie aan de vraag naar de producten?

Dat is uiteraard ook een belangrijke factor. De meeste illegale producten, zoals ivoor en de schalen van het schubdier, worden naar Azië gesmokkeld, met name naar landen als China, Vietnam en Myanmar.
Zolang er vraag is naar deze producten, zullen de smokkelaars hun activiteiten voortzetten. Daarom moeten we de consumenten bewust maken van de impact die deze handel heeft. De wetgeving moet de ernst van deze misdaad weerspiegelen en er moeten strenge straffen op komen te staan. In de jaren '80 ondertekenden de eerste paar landen het zogeheten CITES-verdrag, een internationale overeenkomst tussen overheden om te verzekeren dat de handel in wilde dieren en planten hun voortbestaan niet bedreigt. Inmiddels hebben 183 landen het verdrag ondertekend. Dit is zeer belangrijk en bemoedigend, maar we hebben nog een lange weg te gaan. We moeten de hele keten aanpakken; van het stropen en de lokale smokkel tot het bestrijden van corruptie en het terugbrengen van de vraag. Ook moeten er duidelijke internationale wetten ingevoerd worden die alle landen daadwerkelijk gaan naleven. Het is namelijk een enorme, illegale business waarin miljarden omgaan en die gerund wordt door professionele criminele organisaties.

Wat kunnen individuele reizigers doen?

De meeste mensen weten dat een product als ivoor illegaal is, maar realiseren zich vaak niet dat koraal te lijden heeft onder corrosie en dat tijgers en slangen verdoofd worden zodat je met deze dieren op de foto kunt. Daarom hebben we een duidelijke lijst gemaakt met do's en don’ts die aangeven wat je wel en niet moet doen (zie tips). In het algemeen zijn er drie soorten reizigers die illegale dierenproducten vervoeren: de naïeve toerist die echt niet weet dat een bepaald product illegaal is, de fanatieke verzamelaar die weet dat een product beschermd is maar het toch graag wil hebben, en de actieve handelaar die geld verdient met de smokkel van illegale wildproducten. We willen reizigers bewust maken van hun eigen gedrag en ze aanmoedigen om gevallen van smokkel, dierenmishandeling of andere activiteiten die dieren of planten beschadigen aan te geven.

Welke rol spelen luchtvaartmaatschappijen hierin?

Luchtvaartmaatschappijen moeten extra alert zijn op risicovluchten van of naar beruchte smokkelbestemmingen en zowel de passagiers als het personeel goed voorlichten. Ook moeten de maatschappijen extra voorzichtig zijn met hun vrachtvervoer. Vorig jaar ondertekenden nog eens twaalf luchtvaartmaatschappijen de bestaande United for Wildlife Buckingham Palace Declaration, een initiatief van Prins William en Prins Harry. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen de illegale handel in wilde dieren en laat zien dat de landen zich inzetten om de illegale handel in deze producten aan te pakken. Op die manier kan de luchtvaartindustrie helpen bij het bestrijden van deze misdaad.

Tips:

Koraal

  • Wel: Duik, snorkel en geniet van de prachtige natuur en kleuren van de zee.
  • Niet: Breek geen stukjes koraal af om als souvenir mee naar huis te nemen. Hierdoor gaan de organismen die op het koraal leven dood waarna het jaren duurt voordat deze weer hersteld zijn.

Olifant

  • Wel: Bezoek olifanten in een nationaal park, in hun natuurlijke leefomgeving of in een weeshuis.
  • Niet: Maak geen olifantenritten. De olifanten zijn vaak als jong kalf bij hun kudde weggehaald en worden onder verschrikkelijke omstandigheden getraind.

Tijger

  • Wel: Bezoek een nationaal park om een tijger in een veilige en beschermde omgeving te kunnen zien.
  • Niet: Maak geen selfies met tijgers. De dieren zijn vaak verdoofd, mishandeld en worden slecht behandeld.

Dolfijn

  • Wel: Zwem in de oceaan of maak een boottocht om wilde dolfijnen te spotten.
  • Niet: Ga niet zwemmen met dolfijnen die in gevangenschap worden gehouden.

Voor meer informatie over de bescherming van wilde dieren, ga naar worldwildlife.org.


Foto gemaakt door Martin Harvey/ WWF.

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

11 Dec, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

17 Apr, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

2 Nov, 2015

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

24 Maart, 2015

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

24 Maart, 2015

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven