Schiphol 12 Artikelen

Andere interessante informatie

CROS. In gesprek zijn én blijven

KLM STORY

Gepubliceerd

2 Mei, 2012

In de Commissie Regionaal Overleg (CROS) luchthaven Schiphol werkt KLM samen met bewonervertegenwoordigers, vertegenwoordigers van het Rijk, Schiphol en LVNL aan maatregelen en oplossingen om de hinder van de vluchten voor omwonenden van de luchthaven te verminderen. Zoals stillere vliegtuigen, betere logistiek en de sponsoring van geluidsisolatieprojecten.

Wat is er al bereikt?

Bij het aanvliegen in de nacht van de Polder- en Kaagbaan volgt KLM de zogenaamde Continuous Descent Approach (CDA). Hiervoor wordt speciale navigatieapparatuur gebruikt, waarmee vliegtuigen via een vaste route en vanaf een hoger punt de landingsbaan met minder vermogen (en daardoor met minder geluid) kunnen naderen. Ook maakt KLM gebruik van technieken zoals ‘idle reverse thrust’, ‘reduced flaps’ en de vaste bochtstraaltechnologie. De laatste techniek zorgt ervoor dat vliegtuigen zeer nauwkeurig (en daardoor met minder spreiding) de uitvliegroute volgen, wardoor in totaal minder omwonenden hinder zouden kunnen ervaren. Het doel is om tot een optimum te komen voor alle belanghebbende partijen. 

Crosnet.nl

CROS staat voor Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Dit onafhankelijke overleg- en adviesorgaan verenigt bewoners, regionale en lokale overheden en luchtvaartpartijen. Met als doel om hinder van Schiphol zoveel mogelijk te beperken en een optimaal gebruik van de luchthaven te bevorderen.

Op crosnet.nl vindt u uitgebreide, actuele informatie over de activiteiten van CROS. Denk aan documenten, jaarverslagen, data van bijeenkomsten, contactgegevens én natuurlijk een overzicht van hinderbeperkende maatregelen die er inmiddels getroffen zijn. 

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Boven