Milieu 84 Artikelen

Aanpak CO2-voetafdruk

Gepubliceerd

21 Aug, 2018

Om haar CO2-voetafdruk te verkleinen werk KLM met een Carbon Reduction Roadmap. Met dit plan richten we ons op de beschikbare oplossingen van vandaag, maar ook op de ontwikkeling van duurzame luchtvaartbrandstoffen van morgen.

Doelen
Luchtvaart draagt voor twee tot drie procent bij aan de wereldwijde, door de mens veroorzaakte, CO2-uitstoot. Door de verwachte groei van de luchtvaart zal de impact van vliegen op het milieu toenemen.
Sinds 2007 heeft KLM een beleidsplan om de impact van haar bedrijfsvoering op het klimaat terug te dringen. Het huidige doel is de CO2-uitstoot per passagier te verlagen met 20% in 2020 (ten opzichte van 2011). We zijn goed op weg; eind 2017 is een vermindering van 16% gerealiseerd. KLM heeft daarnaast als ambitie de CO2-uitstoot van processen aan de grond in 2020 met 20% te verminderen (ten opzichte van 2011). De Carbon Reduction Roadmap van KLM levert een bijdrage aan één van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s), namelijk SDG 13 – Klimaatactie.

Aanpak
KLM onderscheidt drie pijlers om de CO2-voetafdruk van het vliegen te verkleinen; het verminderen van brandstof verbruik, het vervangen van fossiele brandstof en het compenseren van CO2-uitstoot. Iedere pijler heeft een eigen aanpak. Daarnaast is het verduurzamen van de grondoperatie een vierde pijler om de CO2-voetafdruk van KLM te verkleinen.

1. Verminderen van brandstof verbruik

- Vlootvernieuwing
Levert de grootste bijdrage: nieuwe toestellen zijn efficiënter in brandstofgebruik en stoten dus minder CO2 uit. Zo is de Fokker 70 vervangen door de Embraer 175+ en Embraer 190 en wordt de Boeing 747 vervangen door de Boeing 787-9 Dreamliner. Samen met de maatregelen die KLM neemt voor een efficiënte vluchtuitvoering leveren de nieuwe toestellen een brandstofbesparing op tussen de 35 en 40 procent.

- Operationele efficiëntie
KLM neemt diverse operationele maatregelen: we verminderen het gewicht van het vliegtuig, maken optimaler gebruik van het luchtruim en trainen onze piloten om zo efficiënt mogelijk te vliegen, waardoor minder brandstof nodig is. Uiteraard staat veiligheid daarbij altijd voorop. Voorbeelden van hoe we gewicht aan boord verminderen zijn onder andere vernieuwde cargonetten en catering trolleys, de KLM Media App (digitaal ipv papier), Ipad voor crew.

- Air traffic management
KLM is voorstander van een gemeenschappelijk Europees luchtruim zodat vliegroutes efficiënter uitgevoerd kunnen worden. Van A naar B vliegen zonder omwegen kan de CO2-emissies van de totale Europese luchtvaart tot 10% verminderen.

2. Vervangen van fossiele brandstof

- Duurzame luchtvaart brandstof
Voor de midden-lange termijn kan duurzame bio-kerosine een belangrijke bijdrage leveren aan het verkleinen van KLM’s CO2-voetafdruk. Deze brandstof kan de CO2-uitstoot tot 80% verminderen ten opzichte van fossiele brandstof. Dankzij partners in het KLM Corporate BioFuel Programma kan KLM het prijsverschil tussen fossiele brandstof en duurzame bio-kerosine overbruggen. KLM gebruikt alleen duurzame bio-kerosine, die geproduceerd wordt van afvaloliën of grondstoffen die geen negatieve impact hebben op biodiversiteit en voedselproductie.

- Duurzaam alternatief transport
KLM is voorstander van alternatieve transportmogelijkheden voor de kortere afstanden. De trein is een goed alternatief voor veel bestemmingen in Europa, zoals Brussel, Londen of Parijs. Dit staat of valt met een goede infrastructuur, waardoor snel en efficiënt reizen mogelijk is.

3. Compenseren CO2-uitstoot

- EU ETS en CORSIA
KLM is onderdeel van het EU Emissions Trading System (ETS) dat CO2-compensatie reguleert en CO2-uitstootrechten beheert binnen Europa. Daarnaast valt KLM onder het mondiale luchtvaartverdrag CORSIA. Het doel van dit verdrag is om CO2-neutrale groei van de wereldwijde luchtvaartsector te bereiken vanaf 2020.

- CO2ZERO
Passagiers kunnen een bijdrage leveren om de persoonlijke CO2-uitstoot van hun vlucht te compenseren via KLM’s CO2ZERO compensatieservice. De bijdrage van passagiers aan CO2ZERO wordt geïnvesteerd in Gold Standard for the Global Goals gecertificeerde projecten. (zie CO2ZERO).

4 . Verduurzamen grondoperatie

- Hernieuwbare energie en elektrificeren
Ook in de grondprocessen streeft KLM naar het minimaliseren van de impact. KLM heeft als ambitie de CO2-uitstoot van processen aan de grond in 2020 met 20% te verminderen (ten opzichte van 2011). Dit doen we door efficiënter met energie om te gaan, grondmaterieel zo veel mogelijk te elektrificeren, te zoeken naar alternatieven voor het fossiele gas en waar mogelijk de overstap te maken naar hernieuwbare energie. Eind 2017 staat de teller op een vermindering van 17% (tov 2011).

Een belangrijk voordeel van het elektrificeren van grondtransportmaterieel zoals bagagebanden, trekkers en beladers, is dat zij lokaal geen uitlaatgassen produceren. Bovendien wordt voor het elektrische grondtransportmaterieel op Schiphol gebruik gemaakt van groene stroom. Dit draagt bij aan een beter milieu en aan betere arbeidsomstandigheden op de luchthaven.

Elektrificeren grondmaterieel
Een voorbeeld van de transitie van diesel - naar elektrisch aangedreven voertuigen is de nieuwe elektrische ‘Lower Deck Loader (voor beladen van vracht en containers). Hiermee wordt het brandstofgebruik en de lokale uitstoot aanzienlijk verminderd. Doordat de elektriciteit op Schiphol duurzaam wordt opgewerkt, verwachten we de CO2-uitstoot van de grond operatie in de komende twee jaar met nog eens 22% procent te verminderen. KLM is de eerste luchtvaartmaatschappij ter wereld die dit materieel op zo’n grote schaal vervangt.

Meer ideeën?
Add your voice to the conversation

Gepubliceerd

13 Dec, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

1 Jun, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

17 Apr, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

17 Apr, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Gepubliceerd

16 Apr, 2018

0

Wat is jouw mening?
Aantal reacties:

Boven